Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 39-KH/ĐU22/08/2013KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Số 31-KH/ĐU25/02/2013Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
ĐTN17/01/2013CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2012, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013
Số du thao -BC/ĐTN17/01/2013Báo cáo tổng kết công tác đoàn & phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 định hướng công tác năm 2013
Số du thao -BC/ĐTN17/01/2013Báo cáo tổng kết công tác đoàn & phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 định hướng công tác năm 2013
351 - QĐ/ĐU19/10/2012QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI)
Số 15-HD/ĐU08/10/2012HƯỚNG DẪN Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2012 - 2015
Số 24 -CV/ĐTN12/09/2012“V/v báo cáo thông tin dữ liệu đoàn viên vào Đề án quản lý đoàn viên”
Danh sách cơ sở Đoàn04/09/2012Danh bạ các tổ chức cơ sở Đoàn phân theo khối nhiệm kỳ 2012 - 2014
Số 233-QĐ/ĐU27/08/2012Quyết định ban hành Quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý.
Phân công nhiệm vụ26/07/2012Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số: 117- CT/ĐTN26/07/2012Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Quy chế BCH26/07/2012Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số 228-CV/ĐU27/04/2012V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XH học tập
Số 493-CV/TGTU23/04/2012V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU về KH, KT, XDXHHT
Số 12-KH/ĐU17/04/2012HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Số 01-HD/HKH11/04/2012Hướng dẫn thành lập Hội Khuyến học và tổ chức Đại hội lần thứ nhất
Số 01- CTr/HKH11/04/2012Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh
Số 14-HD/TG28/03/2012Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II năm 2012
Số 13-HD/TG28/03/2012Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2012
Số 11-HD/ĐU14/03/2012Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Số 02-CV/CCB06/03/2012V/v lịch duyệt báo ĐH và Đại hội cơ sở
Số 19-KH/ĐU07/02/2012KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 19-KH/ĐU07/02/2012Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 32-CV/TC03/02/2012V/v đăng ký các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2012
Số 30-CV/TC02/02/2012V/v đăng ký thi đua - khen thưởng năm 2012
Số 08-HD/ĐU04/01/2012Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Số 18-KH/ĐU04/01/2012Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
08-QĐ/UBND03/01/2012Quyết định về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa
Số 14-KH/ĐU02/12/2011Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
Truy cập
Hôm nay:
86
Hôm qua:
1996
Tuần này:
4023
Tháng này:
5109
Tất cả:
1720596