Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 07-HD/ĐUK23/8/2021Hướng dẫn Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Số 369-CV/ĐUK20/8/2021V/v sao gửi Quy định số 22-QĐ/TW; Quy định số 24-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng
Số 06-HD/ĐUK18/8/2021Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn xét học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng là đối tượng học sinh, sinh viên
Số 81-KL/ĐUK18/8/2021Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Số 19-CTr/ĐUK06/8/2021Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu
Số 25-KH/ĐUK06/8/2021Thực hiện Chương trình “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”
Số 24-KH/ĐUK20/7/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ"
Số 17-CTr/ĐUK20/7/2021chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 50-BC/ĐUK20/7/2021Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021
Số 23-KH/ĐUK20/7/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tiếp tục nâng cáo chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng", "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025"
Số 328-CV/ĐUK01/7/2021Về việc định hướng công tác tuyên truyền Quý III năm 2021
Số 19-HD/BTGTU14/6/2021Về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2021
Số 10-Ctr/ĐUK07/4/2021Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn và phát triển đến năm 2045"
Số 11-Ctr/ĐUK07/4/2021Chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Số 12-Ctr/ĐUK07/4/2021Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đạ hội Đảng bộ Khôi Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 13-Ctr/ĐUK07/4/2021Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 234-CV/ĐUK05/4/2021Về việc định hướng công tác tuyên truyền Quý II năm 2021 và bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 211-CV/ĐUK12/3/2021Về việc cấp ủy cơ sở kiểm tra sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ
Số 196-CV/ĐUK09/3/2021Về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3 năm 2021
Số 197-CV/ĐUK09/3/2021Về việc báo cáo số liệu thống kê trong doanh nghiệp
Số 198-CV/ĐUK09/3/2021Về việc chuẩn bị nội dung giao ban các Cụm Quý I/2021
Số 184-CV/ĐUK25/02/2021Về việc tăng cường lãnh đạo tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 15-KH/ĐUK22/02/2021Kế hoạch hoạt động trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2021
Số 328-QĐ/ĐUK19/02/2021Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ
Số 329-QĐ/ĐUK19/02/2021Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 02-NQ/ĐUK14/01/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phướng hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số 158-CV/ĐUK08/01/2021V/v định hướng công tác tuyên truyền Quý I/2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Số 17-BC/ĐUK08/01/2021Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu năm 2021
Số 09-QĐ/UBKT21/12/2020Về việc ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Số 01-HD/ĐUK04/12/2020xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Truy cập
Hôm nay:
267
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7357
Tháng này:
48057
Tất cả:
2086097