Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
20-HD/DUK06/12/2017Hướng dẫn đánh giá xếp loại, tổng kết năm 2017
68-KH/TU30/11/2017Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu
Số 48-HD/TGTU21/09/2017Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2017
Số 56-KH/ĐUK31/07/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
249-QĐ/ĐUK13/07/2017QUYẾT ĐỊNH Ban hành tiêu chí chấm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối
Số 01-HD/UBKT13/07/2017HƯỚNG DẪN Sửa đổi, bổ sung chấm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
Số 01-HD/UBKT13/07/2017HƯỚNG DẪN Sửa đổi, bổ sung chấm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
mẫu văn bản13/07/2017BẢNG CHẤM ĐIỂM Công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối (Kèm theo Quyết định số 249 -QĐ/ĐUK, ngày 13 /7/2017 của BTV Đảng ủy Khối)
mẫu văn bản13/07/2017BẢNG CHẤM ĐIỂM Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối (Kèm theo Quyết định số 249 -QĐ/ĐUK, ngày 13/7/2017 của BTV Đảng ủy Khối)
Số 39-CV/UBKT12/07/2017V/v đôn đốc và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2017
Số 376-CV/ĐUK12/07/2017Về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2017
Số 374-CV/ĐUK12/07/2017Về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng
Số 359-CV/ĐUK03/07/2017Về bộ câu hỏi Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Số 53-KH/ĐUK30/06/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới”
Số 42 -HD/BTGTU29/06/2017HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2017
Số 366-CV/ĐUK28/06/2017V/v báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020
Số 348-CV/ĐUK19/06/2017Về bộ câu hỏi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Số 347-CV/ĐUK15/06/2017Về bộ câu hỏi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Số 52-KH/ĐUK12/06/2017KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Số 339-CV/ĐUK08/06/2017Về việc tuyên truyền Hội thi Bí thư chi bộ giỏi 2017 và triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
223-QĐ/ĐUK12/05/2017Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
222-QĐ/ĐUK12/05/2017Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ
THỂ LỆ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 201711/05/2017THỂ LỆ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Số 324-CV/ĐUK11/05/2017Về việc ban hành Thể lệ, câu hỏi ôn tập và đáp án Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017
Bộ câu hoit Hội thi BTCB 201711/05/2017CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2017
Số 48-KH/ĐUK03/05/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị
Số 18-HD/ĐUK25/04/2017HƯỚNG DẪNChuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2020
mẫu văn bản25/04/2017Mẫu văn bản Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
Số 47-KH/ĐUK25/04/2017KẾ HOẠCH Chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2020
mẫu văn bản10/04/2017BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (Kèm theo đề cương Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)
Truy cập
Hôm nay:
31
Hôm qua:
1996
Tuần này:
3968
Tháng này:
5054
Tất cả:
1720541