Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
01 - CV/BCĐ13/05/2011V/v tiếp tục triển khai nhiệm vụ CVĐ năm 2011
08 - HD/TG11/05/2011Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)
06-HD/ĐTN06/05/2011Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng khối trường năm 2011
195-QĐ/TU27/04/2011Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
02-CT/TW22/04/2011Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017
08-CTr/ĐU21/04/2011Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
06 - HD/ĐU18/04/2011Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và Kết luận số 02-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ
07 - HD/TG06/04/2011Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II năm 2011
06 - HD/TG05/04/2011Nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II năm 2011
62-QĐ/ĐU28/03/2011Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Đảng ủy Khối
57-QĐ/ĐU28/02/2011Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác các Ban và Đoàn thể năm 2011
14-BC/UBKT24/02/2011Báo cáo phân công nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015
09-KH/HCCB18/01/2011Kế hoạch công tác Hội CCB năm 2011
01-CT/ĐTN10/01/2011Chương trình công tác năm thanh niên 2011
293/QĐ-VP06/01/2011Phân công công tác thành viên Chánh văn phòng và Phó văn phòng UBND tỉnh
01-TB/UBKT06/01/2011Thông báo phân công theo dõi cụm của cơ quan UBKT
01-BC/UBKT01/01/2011mẫu báo cáo thống kê công tác KTGS hằng năm
4546/QĐ-UBND17/12/2010Phân công công tác Thường trực UBND tỉnh
05-BC/BTC10/12/2010Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, nhiệm vụ năm 2011
14-QĐ/ĐU07/10/2010Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
01-QC/UBKT07/10/2010Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
01-NQ/ĐH06/08/2010Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
47/BC-UBND30/07/2010Báo cáo tổng kết CCHC của UBND tỉnh
213/BC-VP17/05/2010Báo cáo tổng kết CCHC của Văn phòng UBND tỉnh
06/NĐ-CP01/05/2010Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức
04-NQ/ĐU10/07/2009Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở
38-KL/TU12/06/2009Kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Khối
22/2008/QH1213/11/2008Luật Cán bộ, công chức
07-QĐ/HCCB05/12/2007Quy định chế độ báo cáo của Hội CCB Khối
08-QC/HCCB01/10/2007Quy chế hoạt động của BCH Hội Cựu chiến binh khối khóa II
Truy cập
Hôm nay:
438
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7158
Tháng này:
81498
Tất cả:
1850771