Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
19-BC/UBKT07/06/2011Báo cáo công tác KTGS 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
08/2011/TT-BNV02/06/2011Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định 06 quy định của chính phủ những người là công chức
46-QĐ/ĐTN31/05/2011Quyết định BCĐ chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011
18-KH/ĐTN30/05/2011Kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011
86-QĐ/ĐU17/05/2011Quyết định về việc chuyển chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở
02-NQ/ĐU17/05/2011Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình TCCSĐ trong tình hình mới
03-CT/TW14/05/2011Chỉ thị số 03 năm 2011 về CVĐ " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
01 - CV/BCĐ13/05/2011V/v tiếp tục triển khai nhiệm vụ CVĐ năm 2011
08 - HD/TG11/05/2011Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)
06-HD/ĐTN06/05/2011Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng khối trường năm 2011
195-QĐ/TU27/04/2011Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
02-CT/TW22/04/2011Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017
08-CTr/ĐU21/04/2011Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
06 - HD/ĐU18/04/2011Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và Kết luận số 02-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ
07 - HD/TG06/04/2011Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II năm 2011
06 - HD/TG05/04/2011Nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II năm 2011
62-QĐ/ĐU28/03/2011Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Đảng ủy Khối
57-QĐ/ĐU28/02/2011Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác các Ban và Đoàn thể năm 2011
14-BC/UBKT24/02/2011Báo cáo phân công nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015
09-KH/HCCB18/01/2011Kế hoạch công tác Hội CCB năm 2011
01-CT/ĐTN10/01/2011Chương trình công tác năm thanh niên 2011
293/QĐ-VP06/01/2011Phân công công tác thành viên Chánh văn phòng và Phó văn phòng UBND tỉnh
01-TB/UBKT06/01/2011Thông báo phân công theo dõi cụm của cơ quan UBKT
01-BC/UBKT01/01/2011mẫu báo cáo thống kê công tác KTGS hằng năm
4546/QĐ-UBND17/12/2010Phân công công tác Thường trực UBND tỉnh
05-BC/BTC10/12/2010Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, nhiệm vụ năm 2011
14-QĐ/ĐU07/10/2010Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
01-QC/UBKT07/10/2010Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
01-NQ/ĐH06/08/2010Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
47/BC-UBND30/07/2010Báo cáo tổng kết CCHC của UBND tỉnh
Truy cập
Hôm nay:
1207
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11073
Tháng này:
30623
Tất cả:
2124385