Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 19-KH/ĐU07/02/2012KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 19-KH/ĐU07/02/2012Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 32-CV/TC03/02/2012V/v đăng ký các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2012
Số 30-CV/TC02/02/2012V/v đăng ký thi đua - khen thưởng năm 2012
Số 08-HD/ĐU04/01/2012Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Số 18-KH/ĐU04/01/2012Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
08-QĐ/UBND03/01/2012Quyết định về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa
Số 14-KH/ĐU02/12/2011Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
Số 26-HD/LN-BTGTU-SGD-ĐT-HKH21/11/2011Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 26-HD/LN-BTGTU-SGD-ĐT-HKH21/11/2011Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 07-HD/ĐU15/11/2011Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 và các biểu mẫu
Số 02-QĐ/ĐU12/10/2011QUY ĐỊNH về quản lý, sử dụng Sổ theo dõi đảng phí và Sổ ghi biên bản
Số 25-BC/ĐU11/10/2011BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2011
Số 01-QĐ/ĐU10/10/2011QUY ĐỊNH về chế độ báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể trực thuộc lên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Số 11-HD/TG03/10/2011Huớng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý IV năm 2011
Số 10-HD/TG28/09/2011Hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV năm 2011
05-CT/TU15/09/2011Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp
19-BC/ĐU28/07/2011Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 trọng tâm công tác tháng 8 năm 2011
77-TB/UBND21/07/2011Thông báo chữ ký của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
18-BC/ĐU15/07/2011Báo cáo sơ kết Nghị quyết 22-NQ/TW, Chỉ thị số 10-CT/BBT
94-QĐ/ĐU01/07/2011Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
15-BC/ĐU30/06/2011Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
09-HD/BTG28/06/2011Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ quý III năm 2011
08-HD/BTG28/06/2011Hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý III năm 2011
02-NQ/TU27/06/2011NGHỊ QUYẾT Của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015
13-BC/BTC21/06/2011Báo cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
14-BC/ĐU15/06/2011Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X)
38-CV/ĐTN14/06/2011Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
117-CV/ĐU08/06/2011Công văn sơ kết nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X), Chỉ thị số 10-CT/TW
95-QĐ/ĐU07/06/2011Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Truy cập
Hôm nay:
353
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7443
Tháng này:
48143
Tất cả:
2086183