Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 210-CV/UBKT25/6/2020Vè việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" năm 2020
1030-CV/ĐUK09/6/2020V/v báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025
1028-CV/ĐUK09/6/2020V/v tăng cường quản lý lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, côgn chức, viên chức
146CVLN.VCCI.ĐUK09/6/2020V/v tham dự phổ biến kiến thưc
1026-CV/ĐUK08/6/2020V/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/6/2020Kế hoạch quán triệt, thực hiện chỉ thị nghị quyết
1016-CV/ĐUK25/5/2020Về việc nhận thưởng và trao tặng giấy khen của BTV ĐUK cho tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
116-KH/ĐUK21/5/2020Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
1009-CV/ĐUK14/5/2020V/v đề nghị đưa đón đại biểu dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW
1006-CV/ĐUK12/5/2020V/v nhận thưởng và trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
1003-CV/ĐUK11/5/2020V/v cấp kinh phí Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025
1002-CV/ĐUK08/5/2020Về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
996-CV/ĐUK27/4/2020V/v mời nhận tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
994-CV/ĐUK24/4/2020V/v hướng dẫn mẫu phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú với nhân sự đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025
993-CV/ĐUK24/4/2020V/v tiếp tục tổ chức đại hội dảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025
267-BC/ĐUK23/4/2020Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
105-CV/UBKT16/4/2020V/v báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020
105-CV/UBKT16/04/2020Báo cáo kết quả công tác KTGS 6 tháng đầu năm 2020 (có biểu mẫu gửi kèm)
266-BC/ĐUK15/4/2020Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
981-CV/ĐUK14/4/2020V/v hướng dẫn một số nội dung về nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
980-CV/ĐUK10/4/2020V/v tiếp tục phòng, chống Dịch Covid - 19
48-CV/VPĐUK09/4/2020V/v nhận khen thưởng năm 2019
976-CV/ĐUK06/4/2020V/v khẩn trương đổi dấu cho các TCCSĐ
173-TB/TW06/4/2020Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
2584-CV/BTGTU01/04/2020Về việc gửi văn bản tuyên truyền tác động của đại dịch Covid-19
717-QĐ/ĐUK01/4/2020Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
11-QC/ĐUK01/4/2020Quy chế làm việc của Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025
972-CV/ĐUK30/3/2020Về việc thực hiện công tác tuyên truyền Quý II năm 2020
Truy cập
Hôm nay:
84
Hôm qua:
1996
Tuần này:
4021
Tháng này:
5107
Tất cả:
1720594