Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 118-KH/ĐUK17/7/2020V/v tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Số 1060-CV/ĐUK16/7/2020V/v báo cáo tiến độ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1051-CV/ĐUK07/7/2020V/v học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
số 1049-CV/ĐUK06/7/2020về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
530-TB/ĐUK30/06/2020Về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
01-BTG/DUK29/06/2020ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2020
1042 -CV/ĐUK26/6/2020Về việc định hướng công tác tuyên truyền Quý III năm 2020
Số 1042-CV/ĐUK26/6/2020Về việc định hướng công tác tuyên truyền Quý III năm 2020
Số 210-CV/UBKT25/6/2020Vè việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" năm 2020
1030-CV/ĐUK09/6/2020V/v báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025
1028-CV/ĐUK09/6/2020V/v tăng cường quản lý lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, côgn chức, viên chức
146CVLN.VCCI.ĐUK09/6/2020V/v tham dự phổ biến kiến thưc
1026-CV/ĐUK08/6/2020V/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/6/2020Kế hoạch quán triệt, thực hiện chỉ thị nghị quyết
1016-CV/ĐUK25/5/2020Về việc nhận thưởng và trao tặng giấy khen của BTV ĐUK cho tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
116-KH/ĐUK21/5/2020Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
1009-CV/ĐUK14/5/2020V/v đề nghị đưa đón đại biểu dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW
1006-CV/ĐUK12/5/2020V/v nhận thưởng và trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
1003-CV/ĐUK11/5/2020V/v cấp kinh phí Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025
1002-CV/ĐUK08/5/2020Về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
996-CV/ĐUK27/4/2020V/v mời nhận tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
994-CV/ĐUK24/4/2020V/v hướng dẫn mẫu phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú với nhân sự đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025
993-CV/ĐUK24/4/2020V/v tiếp tục tổ chức đại hội dảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025
267-BC/ĐUK23/4/2020Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
105-CV/UBKT16/4/2020V/v báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020
105-CV/UBKT16/04/2020Báo cáo kết quả công tác KTGS 6 tháng đầu năm 2020 (có biểu mẫu gửi kèm)
266-BC/ĐUK15/4/2020Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
981-CV/ĐUK14/4/2020V/v hướng dẫn một số nội dung về nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Truy cập
Hôm nay:
889
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4958
Tháng này:
25966
Tất cả:
1977831